Медіа Центр РОЗМАЙ
 
 
главная страница
   
   
ПОШУК :
Untitled Document

Громадський комітет захисту конституційних прав і свобод громадян (Луганськ)

Юридична адреса :

91037. м . Луганськ, вул.. Оборонна-118а .

Поштова адреса (для листування):

91055,Луганськ-55, а\с 98

  Керівництво:

Голова правління - Микола Козирєв

Заступник - Валерій Фролов

Секретар - Людмила Соколенко

Телефон, факс: 8 +38 - 0642 – 55-3427; 57-6568

Е- mail: - comitet @ is . com . ua ; comitet @ net . lg . ua

  Коли ми народились:

11 липня 1997 р. (свідоцтво № 249). Організацію зареєстровано управлінням юстиції в Луганській області.

Наша мета :

Ф ормувати відкрит е демократичн е , правов е суспільств о , вивч ати дотримання прав людини в Луганській області .

  Наші завдання:

- правова допомога громадянам;

- збирання інформації про порушення прав людини;

- вивчення правосвідомості громадян;

- правова освіта.

  Скільки нас:

Понад 50 фахівців - юристи, підприємці, журналісти, лікарі та ін. - працюють на громадських засадах. Комітет має три філії в інших містах області - у Красному Лучі, Антрациті, Новопскові.

  Що ми робимо:

С пів працю є мо з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Карпачов ою Н. І (з 1999 р.). Під егідою Омбудсмана Комітет здійсню вав моніторинг дотримання прав людини в регіоні за таки ми напрямка ми :

- вірогідність застосування катувань;

- порушення прав людини в судах і прокуратурі, інших органах влади;

- порушення трудових, соціальних прав шахтарів та інших працівників ;

- порушення прав власності п і д час аграрної реформи.

В перше в області поча ли досліджувати і привселюдно обговорювати проблему катувань. Н адає мо правову підтримку жертвам катувань - аж до звертання до Європейськ ого Суд у.

К онсультує мо громадян і беремо участь у судових процесах , захищаючи порушені прав а .

У 1999 році - голова правління Микола Козирєв і секретар Людмила Соколенко - двічі навчалися в Хельсінкському фонді прав людини (Варшава) і пройшли підготовку з теорії та практики моніторингу порушень прав людини, у тому числі у в'язницях.

Проводимо громадські акції , круглі столи , конференції , громадські слухання .
Темами слухань були:

- порушення трудових прав шахтарів;

- прийняття Статуту міста Луганська;

- порушення трудових прав і дискримінація найманих робітників;

– порушення прав власності на землю і майно під час аграрної реформи (село Новоросош); – порушення прав споживачів комунальних послуг у м. Луганську ( кв-л ім. Шевченка);

– соціальні стандарти і система експлуатації шахтарів.

Працюємо над проблемою впровадження мінімальних стандартів захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування.

Співпрацюємо з Конфедерацією незалежних профспілок Луганської області.

Наші проекти:

«Моніторинг дотримання прав селян у ході аграрної реформи» ( NDI , 2001 р.)

« Гомадський захисник прав людини » (ФРІ, 2002-2003 рр.)

« Інформування і консультування селян з питань аграрної реформи через районні газети » (Посольство США, 2003 р.)

«Кампан і я проти тортур та ж орст окого поводження в Укра ї н і » (з ХПГ, 2003 -2004 рр.)

«Створення механізмів незалежного громадського „аудиту” для підвищення ефективності діяльності комітетів самоорганізації населення у м. Луганську» (Відродження, 2004р.)

«Моніторинг дискримінації окремих категорій працівників - шахтарів - у соціально-економічній практиці Луганської області» (Відродження, 2004р.)

„ Розробка інструментарію документування тортур та пілотний моніторинг в чотирьох регіонах України ” (з ВПГ, 2003 -2004рр.)

 
Україна, 01042, Київ, пров. Новопечерський, 5, “Вістка” Тел/факс (380 44) 583 50 94